10 знаменитости, които казват, че не притежават мобилен телефон
Знаменитости

10 знаменитости, които казват, че не притежават мобилен телефон