10 пъти Алфред Пениуърт е бил по-голям гад от Батман
Dc

10 пъти Алфред Пениуърт е бил по-голям гад от Батман