13 пъти финалите на телевизионните сериали дават задоволителни заключения (и 14 пъти не са го направили)
Франчайзи

13 пъти финалите на телевизионните сериали дават задоволителни заключения (и 14 пъти не са го направили)