Черният Адам: Потвърдено е, че ще се появи всеки герой от „Обществото на справедливостта на Америка“.
Dc

Черният Адам: Потвърдено е, че ще се появи всеки герой от „Обществото на справедливостта на Америка“.