Историята на бунтовниците на Бо Катан може просто да се обърне в сезон 3 на Мандалорците
Книги И Комикси

Историята на бунтовниците на Бо Катан може просто да се обърне в сезон 3 на Мандалорците