Джим Креймър от CNBC изчислява нетна стойност около 100 милиона долара. Каква е годишната му заплата през 2017 г.?
Новини

Джим Креймър от CNBC изчислява нетна стойност около 100 милиона долара. Каква е годишната му заплата през 2017 г.?