Сценарият на филма „Вечни“ имаше Гилгамеш като камериер на Кинго
Знаменитости

Сценарият на филма „Вечни“ имаше Гилгамеш като камериер на Кинго