„Зелена стрела и канарчетата“ да замени „Стрелката“ в CW
Dc

„Зелена стрела и канарчетата“ да замени „Стрелката“ в CW