Новите репортажи предполагат дебюта на доктор Фейт в Черния Адам
Dc

Новите репортажи предполагат дебюта на доктор Фейт в Черния Адам