Петицията за повторно наемане на Джеймс Гън получава 300 000 подписа
Чудо

Петицията за повторно наемане на Джеймс Гън получава 300 000 подписа