Reg E. Cathey играе бащата на Люк в сезон 2 на „Люк Кейдж“
Чудо

Reg E. Cathey играе бащата на Люк в сезон 2 на „Люк Кейдж“