Тим Стъки е достатъчно щастлив да се ожени за приятелката си Анна Коойман, водещ на новини за новинарския канал FOX
Новини

Тим Стъки е достатъчно щастлив да се ожени за приятелката си Анна Коойман, водещ на новини за новинарския канал FOX