Защо Соколиното око отсъства от маркетинга на „Отмъстителите: Война за безкрайност“.
Чудо

Защо Соколиното око отсъства от маркетинга на „Отмъстителите: Война за безкрайност“.