Аниме „Няма сигурност на работата“: Гласовият актьор на Ерен се страхуваше да не загуби атаката си срещу ролята на Титан, тъй като нямаше представа за бъдещето на своя герой от