Аниме Почита може да е пряко свързан с дявола на смъртта в Chainsaw Man Популярната теория предполага, че Pochita