Точките Като Точки, Защото Да Ги Наричаме Планети Е Подвеждащо