Знаменитости Ал Пачино се връща при бившата си приятелка Бевърли Д’Анджело като 29-годишна настояща приятелка, която ще удължи кръвната линия на звездата Кръстникът -Реклама- (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); от