Знаменитости „Най-отвратителната проява на его, която съм виждала в живота си!“: Джейда Пинкет Смит не разговаря с Уил Смит дни след романтичния му жест -Реклама- (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); от