Знаменитости Преди Ръсел Кроу да откаже франчайз за $5,8 млрд