Знаменитости „Просто трябва да го пусна“: Яростта на Джак Никълсън го накара да плати $500