Знаменитости Съобщава се, че Дуейн Джонсън е имал една сцена от Fast 8, променена поради странна клауза в неговия договор за филм от